Vnější plášť budov, fasáda, obzvláště inspirovala umělce a stavební řemeslníky každé epochy.


Ne nadarmo jsou celá časová období pojmenována podle stavebního stylu tehdejší doby. Společně s konstrukčními rysy budov to byly často materiály, barvy a techniky zpracování použité pro nanášení vrstev na povrchy, které architektům a řemeslníkům pomáhaly při realizaci jejich fantazií a představ.


Vycházejíc z našich "kořenů", totiž minerálních barev, jsme v minulých desetiletích získali mimořádnou kompetenci pro fasádní barvy.


Fasáda jako "vizitka" a výraz životního pocitu !


Pro řešení důležitého a náročného úkolu utváření fasády a správného zacházení s pláštěm budovy mají malířští odborníci k dispozici celou řadu sladěných barevných systémů. U konvenčně omítaných zděných fasád novostaveb a při renovaci platí naše zvláštní záliba pro minerální (silikátové) barvy resp. silikonové pryskyřičné barvy podobné barvám minerálním. Jejich stavebně-fyzikální vlastnosti v součinnosti s nepřekonatelnou odolností anorganických pigmentů vůči světlu a povětrnostním vlivům jsou jedinečné !

VYZKOUŠEJE SI JAK BUDE VÁŠ DŮM VYPADAT V NOVÉ BARVĚ