Komplexní realizaci speciálním strojem pro nástřik PUR pěn

Polyuretanová pěna existuje dvojího druhu – tvrdá a měkká. Z chemického hlediska je jejím nejbližším příbuzným molitan. Ve stavebnictví se využívá polyuretanová pěna měkká, resp.polotvrdá, nebo tvrdá – zkratkou označovaná jako PUR pěna. Široké uplatnění má v detailech konstrukcí jako výplň a izolace spár apod. Lze ji využít i pro zateplení plošných konstrukcí, stropů, střech. Aplikuje se nástřikem. Jelikož pěna na povrchu ulpívá, přizpůsobí se i složitě tvarovaným povrchům.

Nabízíme 3 základní druhy stříkané izolační pěny, které se liší svým použitím i vlastnostmi. Vždy však doporučíme ten materiál, který nejlépe vyhovuje potřebám zákazníka a vyhovuje obecně platným předpisům.


Z hlediska uživatelského nabízí polyuretanová izolace minimálně 5 výhod:


  1. vynikající tepelně izolační vlastnostmi - o cca 100% lepší vlastnosti než EPS polystyrén u tvrdé pěny a o cca 60% než minerální vata u měkké pěny.
  2. minimální nasákavost - v porovnání s polystyrenem je nasákavost polyuretanu rovnocenná, proti minerálním izolacím je zcela bezkonkurenční
  3. mnohonásobná životnost - životnost PUR izolací je rovna až životnosti stavby
  4. rychlost aplikace - drtivou většinu objektů zaizolujeme během jednoho dne
  5. cena - polyuretanová izolace má nejlepší vnímanou hodnotu k poměru kvality/ceny


Při započtení průvzdušnosti se tepelný odpor konstrukce s minerální vlnou může zhoršit až o 50 % dle intenzity proudění vzduchu (větru) a dle kvality protivětrné zábrany.
Při započtení vlivu zvýšené vlhkosti vnitřního vzduchu 50% a 70% na součinitel tepelné vodivosti se může zhoršit o 36 až 57 %.
Naproti tomu u měkké pěny vlivem působení vnějších faktorů nedochází téměř k žádnému zhoršení kvality či vlastností (max do 3 %).


PUR - nejčinnější průmyslová tepelná izolace
Polyuretan (PUR) poprvé připravil profesor Dr. Otto Bayer v roce 1937 v německé Leverkusenu. PUR vzhledem ke svým vlastnostem zcela eliminoval v oborech výroby chladírenských a mrazírenských přepravníků použití jiných izolačních materiálů.

 Polyuretanová pěna – PUR pěna (stříkaná)