Izolace stěn, stropů a podlahy

Středně tvrdá pěna, jež zároveň slouží i jako hydroizolace, takže je možné ji použít přímo na podlahu (jako tepelnou izolaci a hydroizolaci) a na ni už jen nanést vyrovnávací vrstvu z betonu, lepidlo a položit dlažbu.
Z hlediska požárních předpisů je možné izolační pěnu použít do všech standardních konstrukcí.

Vzhledem ke svým izolačním vlastnostem může pěna zcela nahradit běžně používané materiály jako je polystyren nebo minerální vata a to v mnohem menších tloušťkách. Při stavbě tak šetříme nejen jednotlivé vrstvy (a tím finance), ale dochází také k výrazné úspoře časové.

Realizace nové tepelné izolace podlah, zejména při rekonstrukci stávajících objektů, velmi často naráží na problém prostorového omezení. Podlahou může do domu pronikat nejen chlad, ale také vlhko z podzemních vod, kvůli čemuž je žádoucí, aby nová izolace působila jak jako tepelná izolace, tak i hydroizolace podlahy. Pokud chceme všechny tyto požadavky na kvalitní izolaci podlahy skutečně splnit, je potřeba se odvrátit od konvenčních a běžně používaných izolačních materiálů.

Řešení nabízí pěna. Její unikátní vlastnosti zajistí špičkovou tepelnou izolaci i hydroizolaci podlahy, to vše navíc už při velmi tenké vrstvě nástřiku. Jednoduchost aplikace a efektivnost řešení dělají z pěny ideální izolační materiál pro každého, kdo chce jednou a provždy vyřešit svůj problém s tepelnou izolací a hydroizolací podlahy.

Dále se používá k izolaci stropu suterénu, nebo základů.


Jedná se o těsnící materiál proti vodě na akrylátové bázi, používaný k hydroizolaci střech, teras, balkonů, lodžií, koupelen a kolektorů. Je vhodný k ochraně krytin před ultrafialovým zářením a k ochraně PUR střech.


UV nátěr - AKRYLÁT (10 let záruka)

Konečná povrchová úprava tepelné izolace plochých střech je tvořena nátěrem proti UV záření. Polyurea je dvoukomponentní stříkaný systém určený pro provádění plošných hydroizolací a antikorozní ochranu povrchů.


Jedná se o velmi rychlý systém, reakce probíhá během několika sekund a vytvrzení směsi obvykle netrvá déle než 10 sekund. Polyurea je přátelská k životnímu prostředí a zcela zdraví neškodná, vhodná i do styku s pitnou vodou.

UV nátěr - POLYUREA (30 let záruka)

 1. celoplošná bezštrbinová vodotěsná izolace
 2. dokonalá tepelná izolace bez tepelných mostů
 3. rychlost vyhotovení oproti standardnímu postupu zateplení polystyrenem
 4. velmi nízké statické zatížení konstrukce
 5. povrch je zcela pochůzný, omyvatelný a bezúdržbový
 6. absolutní adheze pěnové vrstvy k podkladu
 7. dokonalé utěsnění složitých tvarových podkladů
 8. schopnost vrstvy difúze vodních par
 9. vysoká odolnost vůči agresivnímu prostředí
 10. vysoká odolnost vůči biologickým vlivům
 11. plně pochozí vrstva, netřeba střešní krytinu

VÝHODY